Zastrzeż PESEL w mObywatelu 2.0 i chroń swoje dane przed wyłudzeniami
W coraz bardziej cyfrowym świecie ochrona danych osobowych staje się priorytetem. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nową usługę w aplikacji mObywatel 2.0, która umożliwia zastrzeżenie numeru PESEL. Dzięki temu możemy lepiej zabezpieczyć się przed próbami wyłudzeń kredytów na nasze dane.
  1. Nowa funkcja Zastrzeż PESEL w aplikacji mObywatel 2.0.
  2. Możliwość zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
  3. Historia operacji na numerze PESEL w aplikacji.
  4. Obowiązek weryfikacji PESEL przez instytucje finansowe od czerwca 2024.

W ostatnich latach liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane znacząco wzrosła. W odpowiedzi na ten problem, Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w aplikacji mObywatel 2.0 nową usługę – Zastrzeż PESEL. Ta innowacyjna funkcja pozwala użytkownikom na zastrzeżenie swojego numeru PESEL, cofnięcie tego zastrzeżenia, a także ponowne jego ustawienie.

Dzięki nowej usłudze, użytkownicy aplikacji mObywatel 2.0 mogą nie tylko zastrzec swój numer PESEL, ale również dowiedzieć się, jakie firmy i instytucje sprawdzały ich numer i z jakiego powodu. To znaczący krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych w Polsce.

Zastrzeżenie numeru PESEL to skuteczna metoda ochrony przed nieautoryzowanymi kredytami czy zakupami na raty. Co ciekawe, zastrzeżenie nie wpływa na codzienne czynności takie jak wizyty u lekarza, realizacja recept, zakup biletów lotniczych czy załatwianie spraw urzędowych.

Jedną z najważniejszych funkcji usługi Zastrzeż PESEL jest możliwość sprawdzenia historii operacji na naszym numerze PESEL. Użytkownik może zobaczyć daty zastrzeżeń oraz informacje o tym, kto, kiedy i dlaczego sprawdzał jego numer PESEL. To narzędzie nie tylko zwiększa świadomość użytkowników, ale również pomaga w wykrywaniu prób nieuprawnionego wykorzystania danych.

Od 1 czerwca 2024 roku, banki i inne instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzania, czy numer PESEL jest zastrzeżony przed udzieleniem kredytu. Jeśli mimo zastrzeżenia PESEL powstanie jakiekolwiek zobowiązanie, instytucje te nie będą mogły dochodzić roszczeń z tego tytułu. To dodatkowy argument za korzystaniem z usługi Zastrzeż PESEL i dbaniem o bezpieczeństwo swoich danych osobowych.

Więcej informacji na temat aplikacji mObywatel 2.0 oraz usługi Zastrzeż PESEL można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.


Źródło: Urząd Miejski w Gnieźnie