Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gniezno

W cyklu KULTURA na ZŁĄCZACH – ZAŁĄCZNIKI HISTORYCZNE, mamy dla Was kolejną porcję ciekawostek dotyczących ratusza. Dziś o Zygmuncie Rabskim [1885-1930], który był pierwszym, po odzyskaniu niepodległości, polskim burmistrzem Gniezna.

Urodził się w Miłosławiu w inteligenckiej rodzinie. Ukończył gimnazjum w Poznaniu, następnie studiował prawo na uczelniach w Monachium, Warszawie i Wrocławiu. Doktoryzował się w 1908 r.
w Lipsku z prawa cywilnego.

Już w czasie studiów pełnił rolę łącznika pomiędzy tajnymi organizacjami niepodległościowymi
w Poznańskiem i poza pruskim zaborem. Odbył służbę w armii niemieckiej, po czym osiadł w Gnieźnie, gdzie prowadził własną praktykę adwokacką.

Był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego, po wybuchu którego brał czynny udział w zdobywaniu koszar. Od stycznia 1919r. z ramienia Rady Ludowej pełnił funkcję sędziego wojskowego na okręg północny frontu, równocześnie przewodniczący Wydziału Gnieźnieńskiej Rady Ludowej.

Trzykrotnie sprawował funkcję radnego miejskiego. W 1919 r. objął funkcję burmistrza Gniezna.
W wyniku wyborów w 1922 r. wszedł do Sejmu z ramienia Narodowej Partii Robotniczej okręgu gnieźnieńskiego. Jako poseł został wybrany do Trybunału Stanu. W tym czasie ożenił się z Aleksandrą Gładysz, z którą miał syna Włodzimierza.

Ze względu na zły stan zdrowia musiał zrezygnować z pełnienia funkcji burmistrza, następnie zrzekł się mandatu posła. Na kilka tygodni przed śmiercią odznaczony krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zygmunt Rabski zmarł w wieku 45 lat, pochowany został na cmentarzu św. Piotra.

Od tego roku przy skrzyżowaniu ulic Lecha i Bolesława Chrobrego znajduje się skwer im. Zygmunta Rabskiego, z pamiątkową tablicą przybliżającą gnieźnianom jego postać.

‖ fotografia portretowa Zygmunta Rabskiego ze zbiorów Janiny Antoszewskiej.