Czy można ograniczyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi przy sprzedaży nieruchomości?

Rękojmia za wady jest istotnym uprawnieniem w obrocie nieruchomościami, które zabezpiecza interesy kupujących przed defektami nabywanej własności. W polskim prawie możliwość modyfikacji odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dostępna dla stron umowy sprzedaży, co oznacza, że mogą one decydować o rozszerzeniu, ograniczeniu lub nawet wyłączeniu tej odpowiedzialności. Ważne jest jednak, aby każda zmiana w zakresie rękojmi była dokładnie i jasno określona w treści umowy sprzedaży, co zapobiega późniejszym nieporozumieniom i potencjalnym sporom.

Ograniczenia w przypadku sprzedaży konsumentom

W sytuacji, gdy kupującym jest konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu od przedsiębiorcy w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, możliwości ograniczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi są ściśle regulowane przez prawo. Oznacza to, że w takich przypadkach, sprzedawca może rozszerzyć swoją odpowiedzialność, ale ograniczenie lub całkowite wyłączenie rękojmi jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa. Jest to zabezpieczenie mające na celu ochronę konsumentów, którzy znajdują się w mniej korzystnej pozycji wobec przedsiębiorców.

Rękojmia w umowach między przedsiębiorcami a osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

Kiedy mówimy o umowach sprzedaży zawieranych między przedsiębiorcami a osobami fizycznymi, które prowadzą działalnoś

gospodarczą, ale zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego, sytuacja jest nieco inna. W takich okolicznościach strony mają większą swobodę w kształtowaniu odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Mogą umownie zdecydować się na jej ograniczenie lub wyłączenie, pod warunkiem, że takie postanowienia zostaną wyraźnie określone w umowie. To pozwala na dostosowanie warunków transakcji do specyfiki i potrzeb obu stron, jednocześnie zachowując pewien poziom elastyczności.

Podstępne zatajenie wady

Ograniczenie lub wyłączenie rękojmi za wady nie będzie skuteczne, jeśli sprzedawca świadomie ukrył przed kupującym wady nieruchomości. W takim przypadku mówimy o podstępnym zatajeniu wady, które wymaga nie tylko wiedzy o istnieniu defektu, ale także umyślnego działania mającego na celu jego ukrycie. To zabezpieczenie ma na celu ochronę uczciwości obrotu i zapobieganie nadużyciom.

Reasumując – możliwość modyfikacji odpowiedzialności z tytułu rękojmi w umowach sprzedaży nieruchomości jest ważnym narzędziem, które może być dostosowane do indywidualnych potrzeb stron. Jednakże musi być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawsze w sposób jasny i precyzyjnie określony w treści umowy. Taka transparentność i precyzja są kluczowe dla uniknięcia późniejszych sporów i dla zapewnienia, że wszelkie modyfikacje są zgodne z prawem.

Artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie powinien być interpretowany jako porada prawna. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi przy sprzedaży nieruchomości stanowi skomplikowaną kwestię prawną, która często wymaga dokładnej analizy w każdej indywidualnej sytuacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub niepewności związanych z ograniczeniem odpowiedzialności z tytułu rękojmi, umowami sprzedaży, lub innymi aspektami prawa nieruchomości zapraszamy Państwa do konsultacji z profesjonalnym doradcą prawnym. Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy jest do Państwa dyspozycji. Więcej informacji na stronie: https://jarzpartner.pl/prawo-nieruchomosci-poznan/.

Piotr Jarzyński

Piotr Jarzyński – wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy. Ekspert Komitetu do spraw nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej. Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących umów o prace projektowe, praw autorskich w inwestycjach budowlanych oraz postępowaniach administracyjnych o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych. Zajmuje się także tematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości, inwestycji budowlanych i prawa autorskiego.