Stowarzyszenie Spławik Gniezno zainstalowało aeratory na jeziorze Jelonek
Na jeziorze Jelonek pojawiły się nowe aeratory, które są wynikiem współpracy z lokalnym Stowarzyszeniem Wędkarskim Spławik Gniezno. Inicjatywa ta ma na celu poprawę jakości wody oraz ochronę ichtiofauny w zbiorniku, który nie nadaje się już do racjonalnej gospodarki rybackiej.
  1. Instalacja sześciu aeratorów wspomaga natlenianie wody.
  2. Stowarzyszenie Spławik Gniezno aktywnie dba o jezioro, prowadząc działania rekultywacyjne i monitorując jego stan.
  3. Zakaz połowu ryb na jeziorze Jelonek obowiązuje na podstawie decyzji administracyjnej.
  4. Miasto Gniezno podziękowało wędkarzom za ich zaangażowanie w ochronę jeziora.

Stowarzyszenie Spławik Gniezno od lat pełni rolę strażnika jeziora Jelonek, organizując zarówno akcje sprzątania, jak i edukacyjne zawody wędkarskie. W ramach tych ostatnich, przeprowadzane są odłowy selekcyjne ryb, które służą zarówno naukowym celom, jak i biomanipulacji zbiornika wodnego.

Rodzaj wprowadzanych gatunków ryb jest ściśle monitorowany, aby zapewnić najlepsze możliwe warunki dla ekosystemu jeziora. Dzięki temu, że jezioro jest już uznane za obszar nieprzydatny do tradycyjnej gospodarki rybackiej, wszystkie działania mogą być skupione na jego ochronie i rekultywacji.

Miasto Gniezno wyraziło swoje uznanie dla Stowarzyszenia, podkreślając jak ważna jest ich rola w utrzymaniu zdrowia i czystości jeziora Jelonek. Współpraca z lokalnymi władzami umożliwia efektywne planowanie dalszych działań ochronnych i edukacyjnych, które mają na celu zarówno ochronę, jak i podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.


UM Gniezno