Straty po nawałnicy w Gnieźnie: ponad 8 mln zł
Gniezno zmaga się ze skutkami nawałnicy, która przyniosła straty przekraczające 8 milionów złotych. Miejscowa komisja, odpowiedzialna za oszacowanie szkód, przedstawiła szczegółowy raport, który ukazuje skalę zniszczeń w różnych obszarach miasta.

Ogromne straty w infrastrukturze miejskiej

Silne opady deszczu i gradobicie, które nawiedziły Gniezno 20 maja, spowodowały znaczne uszkodzenia miejskiej infrastruktury. Komisja ds. oszacowania strat wyceniła je na ponad 8 milionów złotych. Zniszczenia dotknęły zarówno budynki mieszkalne, jak i użytkowe. Najczęściej zgłaszane problemy to zalane piwnice, przeciekające dachy oraz uszkodzenia instalacji elektrycznych, jak miało to miejsce na przykład przy ulicy Cymsa, gdzie doszło do awarii głównego włącznika zasilania.

Szkoły i przedszkola również ucierpiały

Jednym z najbardziej dotkniętych sektorów są placówki edukacyjne. Straty w szkołach podstawowych wyniosły ponad 3,3 miliona złotych. Woda zalała piwnice, a nieszczelne dachy doprowadziły do uszkodzeń w gabinetach logopedycznych, stołówkach, bibliotekach, szatniach oraz salach lekcyjnych. Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Szkoła Podstawowa nr 2 wymagają gruntownych remontów, w tym świetlic szkolnych.

Przedszkola również nie pozostały bez szwanku. Straty oszacowano na około 50 tysięcy złotych. W wielu placówkach konieczne są naprawy pomieszczeń piwnicznych, szatni oraz magazynów. W niektórych przypadkach uszkodzone zostały także dachy.

Problemy z infrastrukturą drogową i kanalizacyjną

W wyniku nawałnicy wiele ulic w centrum miasta oraz na jego obrzeżach wymaga natychmiastowych napraw. Ulice takie jak Chrobrego, Dworcowa, Kościuszki, a także Pod trzema Mostami, doznały poważnych uszkodzeń. Konieczna będzie również naprawa kanalizacji deszczowej na ulicach Gębicka, Matejki oraz Wieśniacza. Udrożnienie rowów melioracyjnych to kolejne zadanie, które musi zostać zrealizowane przy ulicach Asnyka, Wierzbiczany, Kawiary oraz Wierzbowej. Naprawa infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej to koszt rzędu 150 tysięcy złotych.

Obiekty sportowe i tereny zielone w potrzebie

Miasto czeka również na naprawy w obiektach Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (GOSiR). Straty wynoszą ponad 860 tysięcy złotych i obejmują remont basenu miejskiego, hal sportowych, stadionu hokejowego, Centrum Sportu i Rekreacji, stadionu żużlowego oraz piłkarskiego, a także basenów letnich i placów zabaw.

Tereny zielone również ucierpiały. Woda długo utrzymywała się w Parku Miejskim, a naprawy będą konieczne w Parku Piastowskim, Parku Trzech Kultur oraz Parku XXV-lecia. Koszt tych prac to ponad 700 tysięcy złotych. Dodatkowo, system sedymentacyjno-biofiltracyjny na Jeziorze Jelonek wymaga napraw, co wiąże się z wydatkiem ponad 64 tysięcy złotych.

Miejski Ośrodek Kultury najbardziej poszkodowany

Największe straty poniósł Miejski Ośrodek Kultury, gdzie zniszczenia oszacowano na 2,5 miliona złotych. Uszkodzenia dotknęły galerię sztuki, pracownie ceramiczne i modelarskie, salę prób muzycznych, studio nagrań, salę warsztatową, kuchnię do prowadzenia warsztatów, toalety oraz magazyny ze sprzętem nagłośnieniowym. Warto dodać, że budynek ten niedawno przeszedł gruntowną rewitalizację z udziałem środków unijnych.

Pomoc dla mieszkańców

Mieszkańcy, którzy ucierpieli podczas nawałnicy, mogli liczyć na pomoc w formie zapomóg. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 70 wniosków o wsparcie finansowe. 15 wniosków dotyczyło pomocy do 6 tysięcy złotych, a 33 wnioski do 200 tysięcy złotych. Niestety, 22 wnioski zostały wycofane lub zweryfikowane negatywnie przez MOPS.

Skala zniszczeń jest ogromna, a prace naprawcze będą wymagały czasu i znacznych nakładów finansowych. Miasto jednak nie pozostaje bez wsparcia – zgłoszono szkody do ubezpieczyciela oraz wystosowano pismo do Wojewody Wielkopolskiego o przekazanie pomocy finansowej na usuwanie skutków nawałnicy.


Według informacji z: Urząd Miejski w Gnieźnie