Strażacy ćwiczyli działania ratownicze podczas awarii gazociągów
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem "GAZ 2024". Było to wydarzenie, które miało na celu poprawę gotowości strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku awarii gazociągów. Strażacy z różnych jednostek uczestniczyli zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej ćwiczeń.
  1. Prezentacja teoretyczna dotycząca gazu ziemnego.
  2. Pokaz i testy sprzętu Pogotowia Gazowego.
  3. Ćwiczenia na stacji redukcyjno-pomiarowej w Piekarach.
  4. Podsumowanie i wnioski z ćwiczeń.

18 czerwca 2024 roku w Komendzie Powiatowej PSP przeprowadzono ćwiczenia mające na celu doskonalenie umiejętności strażaków w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych podczas awarii gazociągów. W ćwiczeniach wzięli udział strażacy z Komendy Powiatowej PSP oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu gnieźnieńskiego.

Na początku ćwiczeń odbyła się część teoretyczna, podczas której strażacy mieli okazję zapoznać się z prezentacją dotyczącą gazu ziemnego. Prezentację prowadzili przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział w Poznaniu, p. Andrzej Wojciechowski oraz p. Maciej Stupczyński. Omówiono charakterystykę gazu ziemnego, podział rurociągów według maksymalnego ciśnienia roboczego oraz klasy lokalizacji gazociągów. Nie zabrakło również informacji o zagrożeniach związanych z infrastrukturą gazowniczą oraz najczęstszych przyczynach awarii gazociągów.

Po części teoretycznej przystąpiono do praktyki. Strażacy udali się do garażu, gdzie mogli zapoznać się z wyposażeniem pojazdu Pogotowia Gazowego. Testowano różne metody zaciskania rur, wykorzystując zarówno specjalistyczne zaciski dostępne w pojazdach Pogotowia Gazowego, jak i narzędzia hydrauliczne będące na wyposażeniu straży.

Kolejnym etapem ćwiczeń była wizyta na stacji redukcyjno-pomiarowej gazu pierwszego stopnia w Piekarach. Strażacy mieli okazję poznać urządzenia znajdujące się w takich obiektach oraz potencjalne zagrożenia związane z ich uszkodzeniem, w tym zagrożenia wynikające z instalacji nawaniania gazu.

Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem, w którym udział wzięło 40 strażaków z różnych jednostek, m.in. KP PSP w Gnieźnie, OSP Witkowo, OSP Niechanowo, OSP Zdziechowa oraz OSP Mnichowo. Wnioski wyciągnięte podczas ćwiczeń mają na celu poprawę skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych w przyszłości.


Na podst. Straż Pożarna w Gnieźnie