Bezpieczniejsze przejścia w Gnieźnie dzięki doświetleniu
Nowe inwestycje w infrastrukturę pieszą mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto realizuje szereg projektów, których celem jest zwiększenie widoczności przejść dla pieszych oraz wprowadzenie rozwiązań technologicznych, które przyczynią się do lepszego zabezpieczenia niechronionych uczestników ruchu drogowego.
  1. Doświetlone przejścia zwiększają bezpieczeństwo pieszych.
  2. Nowe przejścia na ulicach Roosevelta, Biskupińskiej i Pustachowskiej.
  3. Wprowadzenie sygnalizacji świetlnej i detektorów prędkości.
  4. Działania profilaktyczno-edukacyjne dla mieszkańców.

Przejście dla pieszych przy ulicy Roosevelta, przy skrzyżowaniu z ul. Toruńską, jest obecnie w fazie projektowania. Planowane jest utworzenie chodnika jednostronnego o długości około 150 metrów, przebudowa rowu przydrożnego oraz wykonanie przejścia dla pieszych z nowoczesnym doświetleniem, wzbudzaną sygnalizacją świetlną i detektorem prędkości. Te działania mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pieszym.

Na ul. Roosevelta przy skrzyżowaniu z ul. Trzemeszeńską zakończono już prace nad nowym przejściem dla pieszych. Oprócz jednostronnego chodnika i sygnalizacji świetlnej, przejście wyposażono w detektor prędkości. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 180 tysięcy złotych, a środki pochodziły z budżetu miasta.

Przy ul. Biskupińskiej projekt zakłada zarówno działania inwestycyjne, jak i profilaktyczno-edukacyjne. W ramach prac inwestycyjnych przewidziano doświetlenie przejścia dla pieszych, montaż aktywnych znaków z czujnikami ruchu i komunikacją radiową, a także instalację bariery drogowej, która ograniczy możliwość parkowania samochodów przy przejściu. Dodatkowo, wykonane zostaną pasy ostrzegawcze i prowadzące dla osób z niepełnosprawnością oraz progi wyspowe, które fizycznie wymuszą ograniczenie prędkości pojazdów.

Miasto planuje również działania edukacyjne, które mają zwiększyć świadomość mieszkańców na temat bezpiecznych zachowań na drodze. Jesienią odbędzie się event edukacyjny pod hasłem „Razem bezpieczniej — tempo 30”. Wydarzenie to ma na celu promowanie bezpiecznych nawyków wśród pieszych i kierowców.

Na osiedlu Pustachowa podpisano umowę na opracowanie dokumentacji dotyczącej nowego przejścia dla pieszych. Projekt obejmuje doświetlenie przejścia, regulację nawierzchni chodnika, a także instalację progów wyspowych, znanych jako „poduszki berlińskie”, oraz progu płytowego z kostki betonowej na ul. Pustachowskiej za pętlą autobusową w kierunku miejscowości Gębarzewo.

Wszystkie te działania są elementem większego programu, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym i szeroko zakrojonym inwestycjom, mieszkańcy mogą liczyć na bezpieczniejsze warunki poruszania się po ulicach.


Według informacji z: Urząd Miasta Gniezno