MOPS w Gnieźnie przyznaje zapomogi do 6000 zł po nawałnicy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wprowadził nowe zasady przyznawania zapomóg dla osób dotkniętych nawałnicą. Pomoc obejmuje zarówno zasiłki celowe, jak i wsparcie finansowe na remonty i odbudowy zniszczonych budynków.
  1. Zasiłki celowe do 6 000 zł dla osób w trudnej sytuacji bytowej.
  2. Wsparcie na remonty mieszkań do 200 000 zł.
  3. Pomoc dla budynków gospodarczych do 100 000 zł.
  4. Zasiłki wypłacane w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania środków.

W odpowiedzi na niedawne zniszczenia spowodowane przez nawałnicę, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił program wsparcia finansowego dla najbardziej poszkodowanych mieszkańców. Zasiłki celowe, o maksymalnej wartości 6 000 zł, będą dostępne dla osób i rodzin, które straciły możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych z własnych środków.

Osoby, które nie mogą korzystać ze swojego mieszkania lub mają trudności z zakupem żywności, mogą liczyć na szybką pomoc. Dodatkowo, dzieci z rodzin dotkniętych kataklizmem, które nie mogą kontynuować nauki, również będą objęte wsparciem.

W przypadku konieczności remontu lub odbudowy uszkodzonych budynków mieszkalnych, można ubiegać się o zasiłek do 200 000 zł. Wsparcie finansowe na odbudowę budynków gospodarczych, które służą zaspokajaniu podstawowych potrzeb rodziny, wynosi maksymalnie 100 000 zł.

Proces wypłaty zasiłków jest szybki i sprawny. Jak informuje MOPS, środki zostaną wypłacone nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania funduszy od Wojewody.

Kwoty przyznawanej pomocy finansowej będą zależne od oszacowanego procentu zniszczeń lub uszkodzeń. Dzięki temu systemowi, najbardziej poszkodowani mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie w trudnych chwilach, co jest niezwykle istotne po przejściu nawałnicy.


Na podst. Urząd Miasta Gniezno