Święto pszczół w Gnieźnie: spotkanie ekologiczne z okazji Światowego Dnia Pszczół
Światowy Dzień Pszczół był okazją do zorganizowania spotkania edukacyjnego, które odbyło się na terenie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Gnieźnie. Wydarzenie miało na celu podkreślenie roli pszczół w ekosystemie oraz ich znaczenia dla rolnictwa i leśnictwa.
  1. Spotkanie zorganizowane przez Polski Klub Ekologiczny oraz Starostwo Powiatowe.
  2. Prelekcja Ireny Woźniak o znaczeniu pszczół.
  3. Udział uczniów i członków Klubu Ekologicznego.
  4. Obecność starosty Tomasza Budasza.

W sąsiedztwie ścieżki ekologiczno-edukacyjnej, wytyczonej na terenie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka, odbyła się prelekcja, której głównym tematem była ochrona pszczół. Spotkanie poprowadziła pani Irena Woźniak, która wraz z mężem prowadzi pszczelą pasiekę oraz zielarnię. Uczniowie oraz członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego mieli okazję zdobyć cenną wiedzę na temat pszczół, a także wziąć udział w konkursie wiedzy.

Starosta Tomasz Budasz podkreślił znaczenie pszczół nie tylko dla rolnictwa, ale również dla całego środowiska naturalnego. Właściwe zapylenie roślin przez te owady jest kluczowe dla zachowania zdrowego ekosystemu. Pszczoły odgrywają również istotną rolę w produkcji żywności, zwłaszcza w uprawach rolnych i sadowniczych, a także w leśnictwie, gdzie przyczyniają się do zwiększenia ilości zdrowych nasion i urodzaju leśnych owoców.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ciekawostkami na temat pszczół. Na przykład, w jednym roju może żyć od 20 tys. do nawet 100 tys. pszczół. Trutnie, czyli osobniki płci męskiej, nie posiadają żądeł, natomiast pszczoły robotnice, mimo że są płci żeńskiej, nie rozmnażają się. Tylko jedna królowa w roju składa jaja – nawet do 3000 dziennie. Pszczoły komunikują się za pomocą tańca i dźwięków, a podczas jednego lotu po nektar odwiedzają od 50 do 100 kwiatów. Aby zebrać 1 kg miodu, pszczoły muszą odwiedzić ponad 8 milionów kwiatów akacji lub 20 milionów kwiatów koniczyny.

Światowy Dzień Pszczół to doskonała okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są te owady dla nas wszystkich. Ich cierpliwa praca przynosi korzyści nie tylko rolnikom, ale i całemu środowisku, w którym żyjemy. Spotkanie zorganizowane w Gnieźnie było nie tylko edukacyjne, ale także inspirujące, pokazując, jak wiele możemy zrobić, aby chronić pszczoły i wspierać ich pracę.


Powiat