Gniezno otrzyma 14 mln zł na adaptację do zmian klimatu
Miasto stawia na zielone inwestycje, aby sprostać wyzwaniom klimatycznym. Z ogromnym wsparciem finansowym, Gniezno zamierza przekształcić swoją infrastrukturę i poprawić jakość życia mieszkańców.
  1. Realizacja projektu o wartości ponad 21 milionów złotych.
  2. Wnioskowana kwota dofinansowania to 14 milionów złotych.
  3. Działania obejmują modernizację kanalizacji i systemów retencji wodnej.
  4. Projekt wspierany przez Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Rozwój zrównoważonej infrastruktury miejskiej stał się priorytetem dla władz Gniezna. Jak mówi Prezydent Michał Powałowski, "Modernizacji wymaga także system kanalizacji i naturalnej retencji, oraz zatrzymania wód opadowych - stąd też nasz wniosek o 14 milionów dofinansowania w ramach ZITu, całość naszych miejskich działań opiewa na kwotę 21 milionów złotych." Planowane działania są odpowiedzią na coraz bardziej odczuwalne skutki zmian klimatycznych.

Jednym z kluczowych elementów projektu jest poprawa systemów zarządzania wodami opadowymi i retencji naturalnej, co ma na celu zapobieganie powodziom i innym klęskom żywiołowym. "Zadania może mniej efektowne niż skwery i parki, ale także bardzo ważne i konieczne - to także te dotyczące naturalnej retencji, aby sytuacje, które mieliśmy okazję obserwować kilka miesięcy temu więcej się nie powtórzyły," dodaje Joanna Śmigielska, Zastępczyni Prezydenta Miasta.

Projekt, który ma być realizowany od lipca 2023 roku do czerwca 2026 roku, jest finansowany w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027", a jego głównym celem jest zwiększenie odporności miasta na zmiany klimatyczne i klęski żywiołowe. Jest to krok w stronę przekształcenia Gniezna w zielone, zrównoważone i przyjazne mieszkańcom miasto, które będzie w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości.


Wg inf z: UM Gniezno