Dla wielu uczniów 21 marca utożsamiany jest z dniem wagarowicza. Dlatego też policjanci w pierwszy dzień wiosny szczególnie zadbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

 

Pierwszy dzień wiosny to świetna okazja do zabawy dla dzieci i młodzieży. Dla policjantów jest to jednak dzień wzmożonej pracy. Dlatego też, mając na uwadze możliwość wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń, policjanci  przeprowadzą  wzmożone działania.  Na ulicach powiatu pojawi się większa liczba policjantów, którzy szczególną uwagę zwrócą na dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Będziemy tez kontrolować miejsca gdzie gromadzi się młodzież oraz obiekty, w których może dochodzić do sprzedaży alkoholu nieletnim. Policjanci będą też reagowali na każdą sytuację, w której nieletni mogą stać się ofiarami lub sprawcami przestępstw, czy też wykroczeń. O ujawnionych przypadkach wagarowania powiadamiani będą rodzice.

Apelujemy zarówno do dzieci jak i do rodziców o rozwagę. Aby ten dzień minął w przyjaznej atmosferze przede wszystkim należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa. Dużym zagrożeniem dla młodzieży jest chęć spróbowania tego, co jest dla nich zakazane m. in. alkoholu lub środków odurzających. Dlatego o każdym przypadku natrafienia na nieletnich pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będziemy powiadamiać rodziców oraz sąd rodzinny.

Właścicielom placówek handlowych policjanci przypominają, że sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny oraz utrata pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.