W lutym 2023 roku na drogach powiatu gnieźnieńskiego doszło do 5 wypadków drogowych, w których 8 osób zostało rannych. Policjanci odnotowali również 67 kolizji drogowych.

Liczba wypadków drogowych

2021

2022

2023

4

3

5

Liczba osób zabitych

2021

2022

2023

0

0

0

Liczba osób rannych

2021

2022

2023

5

7

8

Liczba kolizji drogowych

2021

2022

2023

91

88

67

/Dane liczbowe w tabelach oraz następnych rozdziałach zostały wpisane na podstawie danych z bazy SEWIK/.

 

W lutym 2023r na drogach powiatu gnieźnieńskiego doszło do 5 wypadków drogowych, w których 8 osób zostało rannych. Odnotowano 67 kolizji drogowych.

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych :

 

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 12

- nieprawidłowe cofanie – 6

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 11

- nieprawidłowa zmiana pasa ruchu -

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 9

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 2

- inne przyczyny - 10

 

W lutym 2023r. roku Policjanci WRD KPP w Gnieźnie zatrzymali 4 kierujących pojazdami silnikowymi w stanie nietrzeźwości, 2 kierujących pojazdami silnikowymi po spożyciu alkoholu oraz 5 rowerzystów w stanie nietrzeźwości.

W podziale na rodzaje pojazdów, sprawcami byli kierujący :

Rodzaj pojazdu

Liczba sprawców

Pojazd nieustalony

5

Samochód ciężarowy DMC do 3,5T

3

Samochód ciężarowy DMC powyżej 3,5T

4

Samochód osobowy

47

Autobus

1

 

Drogi w powiecie gnieźnieńskim z podziałem na ilość zdarzeń :

Drogi gminne – 27 zdarzeń

Drogi krajowe – 9 zdarzeń

Drogi powiatowe – 23 zdarzeń

Drogi wojewódzkie – 10 zdarzeń

Droga inna (publiczna) - 3 zdarzenia