W Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Była to okazja, by podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie. Za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu gnieźnieńskiego policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie insp. Przemysław Kozanecki, Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński oraz Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna Michał Powałowski pogratulowali wyróżnień i awansów oraz złożyli życzenia wszystkim funkcjonariuszom.

 

W tym roku policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie zorganizowali uroczystości w piątek, 23 lipca.

Powiatowe Obchody Święta Policji w Gnieźnie rozpoczęły się o godzinie 8:20 złożeniem przez Komendanta Powiatowego insp. Przemysława Kozaneckiego oraz jego zastępcy podinsp. Roberta Reckiego wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym policjantów z Gniezna i okolic, a zamordowanych w 1940 roku w Twerze. Monument znajduje się w Parku im. gen. Władysława Andersa i stanowi ważny element w kultywowaniu dobrej tradycji.

Następnie o godzinie 8:45 w intencji policjantów i policjantek, pracowników policji, a także ich rodzin rozpoczęła się uroczysta msza święta w kościele św. Michała koncelebrowaną przez kapelana gnieźnieńskich policjantów ks. Jacka Orlika.

Po Eucharystii kadra kierownicza, samorządowcy, inne służby mundurowe i zaproszeni goście złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową przedwojennego komendanta kom. Józefa Wróblewskiego.

Podobnie jak w roku ubiegłym, uroczysta zbiórka połączona była z wręczeniem rozkazów i wyróżnień. W uroczystej gali udział wzięli zaproszeni goście,a także funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i medali oraz aktów nominacji na wyższe stopnie policyjne.

Decyzją Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów z dnia 21 czerwca 2021 r. za zasługi na rzecz NSZZP oraz wielkopolskiej Policji Medalem XXX lecia Powstania NSZZ Policjantów wyróżnionych zostało 11 funkcjonariuszy.

Srebrnym medalem za długoletnią służbę został wyróżniony asp. szt. Piotr Barański, natomiast brązową odznaką Zasłużony Policjant została wyróżniona kom. Ewa Przybylska.

Na wyższe stopnie policyjne w powiecie gnieźnieńskim awansowanych zostało 76 policjantów.

Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Piotr Gruszczyński wręcz Medal Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego asp. szt. Adamowi Owczarzakowi.

Medal Koronacyjny z rąk zastępcy Prezydenta Miasta Gniezna Michała Powałowskiego otrzymał podinsp. Robert Recki.

Lidia Pieckielon i Joanna Cieślewicz, pracownice gnieźnieńskiej Policji, w uznaniu za ponadprzeciętną pracę i zaangażowanie zostały wyróżnione pochwałą Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie.

Medalu okolicznościowy wybity z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, przyznawanego za szczególne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych otrzymał asp. szt. Grzegorz Karpiński.

Za służbę, w okolicznościowych przemówieniach podziękowali Starosta Gnieźnieński i Prezydent Miasta Gniezna.

Z okazji gnieźnieńskich obchodów Święta Policji Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie insp. Przemysław Kozanecki złożył życzenia wszystkim policjantom i policjantkom oraz pracownikom Policji życząc dalszych sukcesów w służbie i w życiu rodzinnym. Ponadto podziękował za dotychczasową służbę na rzecz społeczeństwa i Ojczyzny.