Nowa Miejska Rada Seniorów wybrana na lata 2024-2029
W Urzędzie Miejskim odbyły się wybory do nowej kadencji Miejskiej Rady Seniorów, która będzie sprawować swoje funkcje przez kolejne pięć lat. Rada ta ma kluczowe znaczenie dla lokalnej społeczności, zwłaszcza seniorów, oferując im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu miasta.

Skład nowej Miejskiej Rady Seniorów

24 czerwca 2024 roku przeprowadzono wybory do III kadencji Miejskiej Rady Seniorów, która będzie działać do 2029 roku. W skład Rady weszło 13 osób reprezentujących różne organizacje i grupy związane z seniorami. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, co oznacza, że nie otrzymują za to wynagrodzenia. Wśród nowych członków znaleźli się przedstawiciele różnych stowarzyszeń, klubów i organizacji, takich jak Gnieźnieński Klub Seniora, Związek Nauczycielstwa Polskiego czy Stowarzyszenie „Wielkopolanie”.

Na liście członków nowej kadencji znaleźli się:

 • Monika Bartkowiak - Przedstawiciel osób starszych
 • Ewa Bjørklund - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Concordia”
 • Bożena Błaszak - Gnieźnieński Klub Seniora
 • Anna Brodnicka - Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Międzygminny w Gnieźnie
 • Halina Dyc - Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk
 • Aleksander Juruś - Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
 • Henryk Kot - Profilaktyczny Klub Seniora „RADOŚĆ”
 • Małgorzata Najmowicz - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Gnieźnie
 • Maria Sękowska-Malinger - Koło Seniora „Złota Jesień”
 • Jan Socha - Towarzystwo Miłośników Gniezna
 • Ewelina Tyloch - Przedstawiciel osób starszych
 • Danuta Wiśniewska - Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Krystyna Żok - Stowarzyszenie „Wielkopolanie”

Funkcje i zadania Miejskiej Rady Seniorów

Miejska Rada Seniorów została powołana, aby seniorzy mieli realny wpływ na sprawy lokalnej społeczności. Rada pełni funkcje konsultacyjne, doradcze i inicjatywne. Jej zadania obejmują opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących seniorów, formułowanie wniosków w ich sprawach oraz inicjowanie działań na ich rzecz. Rada monitoruje również potrzeby seniorów oraz upowszechnia wiedzę o ich prawach.

Warto podkreślić, że członkowie Rady będą mieli możliwość wpływania na decyzje lokalnych władz, co jest szczególnie ważne w kontekście rosnącej liczby osób starszych w naszym społeczeństwie. Dzięki temu seniorzy będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu miasta, a ich potrzeby i problemy będą lepiej rozumiane i uwzględniane.

Inauguracyjne posiedzenie nowo wybranych członków

Inauguracyjne posiedzenie nowo wybranych członków Miejskiej Rady Seniorów odbędzie się 9 lipca 2024 roku. Będzie to okazja do omówienia planów na najbliższe lata oraz wyznaczenia priorytetów działania. Członkowie Rady będą mieli możliwość zaprezentowania swoich pomysłów i inicjatyw, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia seniorów w naszym mieście.

Wybory do Miejskiej Rady Seniorów odbyły się zgodnie z Uchwałą Nr XIV/135/2015 Rady Miasta, która określa zasady powołania Rady i nadania jej statutu. Nowo wybrani członkowie mają przed sobą ambitne zadanie, ale ich różnorodne doświadczenia i zaangażowanie dają nadzieję na skuteczne działanie na rzecz seniorów.

Nowa kadencja Miejskiej Rady Seniorów zapowiada się obiecująco. Dzięki zaangażowaniu i współpracy różnych organizacji i grup społecznych, seniorzy będą mieli realny wpływ na życie miasta, co z pewnością przyczyni się do poprawy ich jakości życia.


Urząd Miasta Gniezno