UM w Gnieźnie: Konsultacje społeczne Strategii Kultury Miasta ruszyły
Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące Strategii Kultury na lata 2024-2028. Mieszkańcy mają szansę wpłynąć na przyszłość kulturalną miasta, dzieląc się swoimi uwagami i pomysłami. To wyjątkowa okazja, by współtworzyć dokument, który będzie kształtował ofertę kulturalną w nadchodzących latach.

Proces konsultacji społecznych – jak mieszkańcy mogą się zaangażować?

Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Kultury Miasta na lata 2024-2028 rozpoczęły się 26 czerwca. Mieszkańcy mają wyjątkową okazję, by do 11 sierpnia zgłaszać swoje uwagi i propozycje za pośrednictwem specjalnego formularza online. To pierwszy etap konsultacji, który pozwala na szerokie zaangażowanie społeczności lokalnej.

Warto zaznaczyć, że dostęp do formularza jest łatwy i intuicyjny, co umożliwia każdemu mieszkańcowi wyrażenie swojej opinii. To doskonała szansa, aby włączyć się w proces decyzyjny i mieć realny wpływ na kształtowanie oferty kulturalnej w mieście.

Spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli świata kultury

Drugi etap konsultacji obejmuje spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 19 sierpnia o godzinie 17:00 w Starym Ratuszu. To wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli świata kultury, którzy również będą mogli wyrazić swoje opinie na temat strategii.

Spotkanie to będzie nie tylko okazją do dyskusji, ale również do wymiany doświadczeń i pomysłów, które mogą wzbogacić strategię. Obecność osób związanych z kulturą jest niezwykle istotna, ponieważ to oni najlepiej znają potrzeby i oczekiwania środowiska kulturalnego.

Przygotowanie strategii – współpraca z mieszkańcami i ekspertami

Strategia Kultury Miasta na lata 2024-2028 została opracowana przez pracowników Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego. Proces ten uwzględniał wyniki dwóch badań przekrojowych z udziałem mieszkańców oraz dwa spotkania z szerokim gronem przedstawicieli świata kultury.

Takie podejście zapewnia, że dokument jest dobrze przemyślany i odpowiada na rzeczywiste potrzeby społeczności. Konsultacje społeczne są więc kolejnym krokiem w kierunku stworzenia strategii, która będzie skutecznie wspierać rozwój kultury w mieście.

Decydujące głosowanie Rady Miasta

Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych i spotkaniu z przedstawicielami świata kultury, projekt strategii zostanie skierowany pod obrady właściwej komisji Rady Miasta. Ostateczne głosowanie nad dokumentem odbędzie się we wrześniu.

Miejscy radni będą mieli okazję przeanalizować wszystkie zgłoszone uwagi i propozycje, co pozwoli na stworzenie strategii, która będzie najlepiej służyć mieszkańcom. To ważny moment, ponieważ strategia ta będzie kształtować życie kulturalne miasta przez kolejne cztery lata.

Konsultacje społeczne to doskonała okazja, by każdy mieszkaniec mógł wnieść swój wkład w rozwój kultury w naszym mieście. Zachęcamy do aktywnego udziału i dzielenia się swoimi pomysłami oraz uwagami.


Wg inf z: Urząd Miejski w Gnieźnie