Gniezno: Wybrano oferty na program wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności i uzależnionych
Prezydent Miasta ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację programu wspierającego osoby w kryzysie bezdomności i uzależnieniach na rok 2024. Wyłoniono dwie organizacje, które zrealizują zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
  1. Wyniki konkursu ofert na rok 2024.
  2. Realizacja programu wspierającego osoby w kryzysie bezdomności i uzależnieniach.
  3. Wyłonione organizacje: Fundacja "Dobro się niesie" i Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Szansa.

Prezydent Miasta poinformował o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, mającego na celu realizację zadania publicznego w 2024 roku. Konkurs dotyczył działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności poprzez programy wspierające i rehabilitacyjne dla osób w kryzysie bezdomności, zagrożonych uzależnieniami oraz uzależnionych.

W wyniku konkursu wybrano dwie organizacje, które będą odpowiedzialne za realizację tego zadania. Pierwszą z nich jest Fundacja "Dobro się niesie", która od lat działa na rzecz osób potrzebujących wsparcia w różnych aspektach życia. Drugą organizacją jest Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Szansa, które również ma bogate doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Programy realizowane przez te organizacje mają na celu nie tylko wsparcie i rehabilitację osób uzależnionych, ale także szeroko pojętą pomoc dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. Dzięki tym działaniom, osoby te będą miały szansę na poprawę swojej sytuacji życiowej i powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Inicjatywy takie jak ta są niezwykle ważne dla społeczności lokalnej, ponieważ pomagają w walce z problemami, które dotykają wielu mieszkańców. Wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowej jest kluczowe dla budowania silnej i zintegrowanej społeczności.


Opierając się na: UM Gniezno