Policja w Czerniejewie sprawdza trzeźwość kierowców i edukuje społeczeństwo
W ramach akcji "Trzeźwy Poranek" w naszej gminie, miejscowa policja przeprowadziła kontrole trzeźwości kierowców, jednocześnie prowadząc działania edukacyjne na temat konsekwencji prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Celem tych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i promowanie odpowiedzialnych postaw wśród kierowców.
  1. Kontrola trzeźwości kierowców.
  2. Działania edukacyjne policji.
  3. Badanie 280 kierowców.
  4. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi.

Od wczesnych godzin rannych, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Czerniejewie oraz Posterunku Policji w Fałkowie intensywnie pracowali w ramach akcji "Trzeźwy Poranek". Wyposażeni w przenośne urządzenia do badania stanu trzeźwości, policjanci zatrzymywali kierowców do kontroli, aby wyeliminować tych, którzy mogą stwarzać zagrożenie na drogach.

W trakcie działań, które miały miejsce między innymi w miejscowości Żydowo, przebadano 280 kierowców. Wyniki kontroli były pozytywne – wszyscy badani kierowcy byli trzeźwi. To pokazuje, że akcje prewencyjne przynoszą efekty i świadomość społeczna na temat niebezpieczeństw związanych z jazdą po alkoholu rośnie.

Policjanci nie ograniczali się jednak tylko do kontroli. W ramach akcji prowadzili także działania edukacyjne, mające na celu uświadamianie kierowców o konsekwencjach jazdy pod wpływem alkoholu. "Celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat konsekwencji prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu oraz promowanie postaw prospołecznych i odpowiedzialnych" – podkreślają funkcjonariusze.

Kolejne akcje "Trzeźwy Poranek" są już planowane. Policja zapowiada, że będzie kontynuować swoje działania, aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach i promować odpowiedzialne zachowania wśród kierowców. Zachęca również mieszkańców do współpracy i zgłaszania przypadków, które mogą zagrażać bezpieczeństwu na naszych drogach.


Na podstawie: KPP w Gnieźnie