Jak skutecznie wyeliminować chwasty jednoliścienne w buraku

W uprawie buraka cukrowego dużo uwagi poświęca się zwalczaniu chwastów dwuliściennych. W tym celu należy wykonać trzy, a nawet 4 zabiegi środkami chwastobójczymi. W przypadku zwalczania chwastów jednoliściennych zwykle wystarczy jeden zabieg wykonany w optymalnym okresie wzrostu i co ważne, po ich wschodach, ponieważ środki je zwalczające działają dolistnie.

Pospolite gatunki chwastów jednoliściennych w buraku cukrowym

Burak cukrowy jest rośliną jarą, więc występują w niej chwasty ciepłolubne. W związku z tym zdecydowanie najbardziej uciążliwym chwastem jednoliściennym jest chwastnica jednostronna. Rzadziej na plantacji występują włośnice oraz samosiew zbóż, czy miotła zboża. Wymienione gatunki chwastów zaliczane są do jednorocznych, jednak dużo bardziej kosztowne jest zwalczanie wieloletniego perzu właściwego.

Czym zwalczać chwastnicę jednostronną i inne chwasty z tej rodziny?

Obecnie dostępne jest wiele środków chwastobójczych dedykowanych do eliminacji chwastów jednoliściennych z uprawy buraka cukrowego. W związku z tym Rolnik może wybierać jednej z preparatów zawierających jedną z substancji czynnych: 

  • chizalofop-P-tefurylu
  • cykloksydym
  • chizalofop-P-etylowy
  • kletodym
  • propachizafop
  • cykloksydym

Większość zarejestrowanych produktów do zwalczania chwastów jednoliściennych na plantacjach buraka cukrowego zawiera wymienione substancje występujące samodzielnie.

Zróżnicowane dawkowanie

Analiza etykiet środków chwastobójczych pozwala jednoznacznie stwierdzić, że podczas procesu rejestracyjnego dołożono wszelkich starań do maksymalnego wykorzystania potencjału herbicydy do zwalczania konkretnych gatunków chwastów. Oznacza to, że w zaleceniach stosowania w większości produktów wskazane jest dawka produktu niezbędna do eliminacji określonego gatunku. Pozwala to na zwiększenie efektywności zabiegu.

Warto zwrócić uwagę, że tzw. "dawka perzowa" jest zdecydowanie najwyższa i znacznie przekracza to niezbędne do zwalczania chwastnicy jednostronnej. Pomimo tego, gdy na plantacji zostanie stwierdzony perz właściwy, należy przeprowadzić jego zwalczanie. Pozostawienie perzu właściwego na polu spowoduje jego szybkie rozprzestrzenienie się na powierzchni pola podczas zbioru kombajnowego.

Dostępna jest długa lista produktów do zwalczania chwastów jednoliściennych, w tym Labrador Extra 50 EC. Ten graminicyd zawiera jedną z najchętniej stosowanych substancji czynnych do zwalczania chwastów jednoliściennych - chizalofop-P-etylowy.