UM Gniezno zaprasza do konsultacji nad strategią rozwoju do 2030 roku
Mieszkańcy Gniezna, nadszedł czas, by mieć wpływ na przyszłość naszego miasta i jego otoczenia. Stowarzyszenie ZIT Gniezno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nowej strategii rozwoju. Wspólnie możemy kształtować lepsze jutro dla naszej społeczności.
  1. Stowarzyszenie ZIT Gniezno zapoczątkowało konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gniezna do roku 2030”.
  2. Projekt przewiduje strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.
  3. Proces konsultacji jest zgodny z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Zaangażowanie społeczności lokalnej w proces decyzyjny jest kluczowe dla skutecznego i zrównoważonego rozwoju. Projekt „Strategii rozwoju ponadlokalnego” ma na celu nie tylko ustalenie kierunków rozwoju Gniezna i okolic do roku 2030, ale również ocenę, jak te zmiany wpłyną na środowisko naturalne. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców pozwoli na lepsze dostosowanie planów do rzeczywistych potrzeb społeczności.

Prace nad projektem są prowadzone z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czego dowodem jest odwołanie do art. 39 ustawy z 3 października 2008 roku. Wszystkie działania podejmowane są z myślą o dobru wspólnym i ochronie środowiska.

Włączenie się w konsultacje to nie tylko wyraz troski o przyszłość naszego miasta, ale również szansa na wyrażenie swoich opinii i sugestii. Każdy głos jest ważny, a wspólnie możemy sprawić, że Gniezno stanie się jeszcze lepszym miejscem do życia. Nie przegap tej okazji, by mieć realny wpływ na przyszłość naszego otoczenia.


Na podstawie: UM Gniezno