UM Gniezno: 18. Spartakiada Miejskich Świetlic - dzieci rywalizują w duchu fair play
Gdy zimowy chłód zagości za oknami, w Gnieźnie rozgrzewają atmosferę sportowe emocje. W hali GOSIR odbyła się osiemnasta edycja Zimowej Spartakiady Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych, zapewniając dzieciom i młodzieży aktywną zabawę oraz promując wartości takie jak rywalizacja fair play.
  1. Osiemnasta Zimowa Spartakiada Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych zorganizowana dla dzieci i młodzieży.
  2. W zawodach wzięło udział sześć placówek, w tym Specjalny Ośrodek Wychowawczy Willa na Skarpie i grupa z SP5.
  3. Zastępca Prezydenta Michał Powałowski oraz lokalni działacze i sponsorzy przybyli, by wspierać młodych zawodników.
  4. Spartakiada promowała ducha fair play oraz zdrową rywalizację poprzez różnorodne konkurencje sportowe.
  5. Puchary i medale ufundowane przez lokalnych sponsorów, w tym Prezydenta Miasta i Prezes Banku Spółdzielczego.
  6. Zmagania sportowe uwieńczone sukcesem trzech najlepszych drużyn: MŚS „Staszica”, MŚS „Ziomale” i Willi na Skarpie.

Zimowa aura nie jest przeszkodą dla młodych mieszkańców Gniezna, którzy z entuzjazmem podjęli się rywalizacji w osiemnastej edycji Zimowej Spartakiady Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych. Wydarzenie to, na które odpowiedziało sześć placówek, stało się okazją do aktywnego i twórczego spędzenia czasu przez dzieci i młodzież.

Zastępca Prezydenta Michał Powałowski, otwierając zawody, życzył uczestnikom „super zabawy”. Spartakiada przyciągnęła również licznych gości i przyjaciół placówek, wśród których znaleźli się Radni Miasta Gniezna, Posłowie oraz przedstawiciele lokalnych firm i instytucji, co świadczy o znaczeniu i popularności tego wydarzenia w lokalnej społeczności.

Organizowane konkurencje, takie jak łowienie drewnianych rybek czy bieg w za dużych spodniach, dostarczały radości i śmiechu, jednocześnie promując zdrową rywalizację i sportowego ducha. Niezwykle cenną rolę odegrały puchary i medale, ufundowane przez osoby i instytucje wspierające inicjatywę, co jeszcze bardziej motywowało uczestników do wykazywania się na polu sportowym.

Zmagania na hali sportowej GOSIR stały się żywą lekcją fair play oraz dowodem na to, jak sport może łączyć ludzi różnych środowisk. Zwycięzcy, wśród których znalazły się MŚS „Staszica”, MŚS „Ziomale” oraz Willa na Skarpie, mogą być dumni nie tylko ze swoich osiągnięć, ale także z uczestnictwa w wydarzeniu, które kładzie nacisk na wspólną zabawę i rozwój.

Wyrażamy nadzieję, że takie inicjatywy będą kontynuowane w kolejnych latach, tworząc przestrzeń dla młodych mieszkańców Gniezna do rozwijania swoich pasji i talentów, podczas gdy miasto zamienia się w wielki, zimowy plac zabaw pełen sportowych emocji i niezapomnianych wrażeń.


Według informacji z: UM Gniezno