Zarząd Terenowy NSZZP przy KPP Gniezno reprezentowany przez przewodniczącego Krzysztofa Wegnerskiego oraz zastępcę przewodniczącego Kingę Kasprzyk przekazał na ręce profilaktyka społecznego asp. szt. Krzysztofa Sochy sprzęt do wytwarzania przypinek do odzieży z możliwością personalizowania treści profilaktycznych oraz promujących gnieźnieńską policję i związki zawodowe policjantów.

 

Przypinki będą wykorzystywane podczas festynów, spotkań profilaktycznych, imprez i pikników rodzinnych z udziałem profilaktyka społecznego oraz funkcjonariuszy Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii.

  • Zdjęcie kolorowe, jeden policjant odbiera od mężczyzny w koszuli czerwone urządzenie. Z prawej strony kobieta, ciemne włosy, szczupła około 40-stki.
  • kobieta przekazuje przypinki policjantowi
  • przypinki
  • czerwone urządzenie do produkcji przypinek