Dzisiaj, tj. 25 maja 2023 roku podczas zawodów I stopnia w auli III Liceum Ogólnokształcącego funkcjonariusze na co dzień pełniący służbę patrolową i interwencyjną w patrolu w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie i podległych komisariatach mogli wykazać się wiedzą podczas eliminacji do Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku 2023”.

 

Zawody otworzył I zastępca szefa gnieźnieńskich policjantów mł. insp. Robert Recki, nad ich przebiegiem czuwali kierownicy, a naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Krzysztof Przybyła zapoznał uczestników z zasadami konkursu.

Dla najlepszych trzech funkcjonariuszy Starostwo Powiatowe przewidziało nagrody finansowe.

Policjanci na co dzień patrolujący ulice naszych miast i wsi, niejednokrotnie muszą wykazać się znajomością przepisów, ale także doświadczeniem. Dlatego też cały czas poszerzają swoją wiedzę.

Policjantów pełniących służbę patrolowo - interwencyjną, którzy są szczególnie blisko społeczeństwa i jego problemów, pojawiają się tam, gdzie potrzebna jest pomoc, a ich obecność na ulicach decyduje o spokoju i bezpieczeństwie mieszkańców. Ze służbą tą wiąże się wiele oczekiwań i w dużej mierze właśnie od niej zależy ocena pracy policji i poziom społecznego zaufania do jej działań. Dlatego tak ważne jest to, by policjanci poszerzali swoją wiedzę i doskonalili umiejętności i dzięki temu jak najlepiej pomagali i służyli społeczeństwu. Każdego dnia czekają na nich nieprzewidywalne sytuacje, w których również muszą wykazać się opanowaniem, wiedzą, empatią, umiejętnością szybkiej analizy sytuacji i równie szybkiego podejmowania prawidłowych decyzji.

Niejednokrotnie dotyczą one także skomplikowanych spraw rodzinnych, konfliktów sąsiedzkich, niecodziennych znalezisk i niepokojących zjawisk. W wielu przypadkach policjant działa jak lekarz pierwszego kontaktu: przeprowadza wywiad, stawia diagnozę i proponuje odpowiednie rozwiązanie, informując uczestników o tym jaki powinien być dalszy tok ich postępowania.

  • zdjęcie kolorowe, wykonane z końca auli, kilku policjantów siedzących tyłem na krzesłach
  • kilku mężczyzn w granatowych policyjnych mundurach
  • czterech policjantów stoi