Komu przysługuje zwrot podatku z Niemiec?

W ostatnich latach, coraz więcej Polaków decyduje się na pracę w Niemczech. Co za tym idzie, zwiększa się liczba osób, które zobowiązane są do rozliczenia podatkowego w Niemczech. W przypadku przekroczenia określonego progu dochodów, niemieckie władze podatkowe zobowiązują podatników do zapłacenia podatku. Niemniej jednak osoby te mogą również ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. W tym artykule omówimy, komu przysługuje zwrot podatku z Niemiec.

Kto może ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec?

Osoby pracujące na umowę zlecenie lub o dzieło, czyli tzw. self-employed, są uprawnione do ubiegania się o zwrot podatku z Niemiec. Pod warunkiem że przekroczą próg 450 Euro dochodu w ciągu roku podatkowego.

Osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, mają mniejsze szanse na zwrot podatku z Niemiec. Dlaczego? Ponieważ w tym kraju, pracodawca odprowadza podatek za pracownika, który jest wliczony w wynagrodzenie. W większości przypadków, podatek od wynagrodzenia jest już w pełni uregulowany przez pracodawcę, co oznacza, że ​​osoba ta nie ma szansy na uzyskanie zwrotu – nie jest to oczywiście niemożliwe, ponieważ jest szansa skorzystania z wielu ulg zmniejszających podatek do zapłaty.

Osoby, które nie są rezydentami Niemiec i mieszkają w innym kraju Unii Europejskiej, a także w niektórych innych krajach, takich jak USA, Japonia i Korea Południowa, mogą ubiegać się o zwrot podatku. Niemcy zawarły wiele umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z innymi krajami, co oznacza, że podatnik nie zapłaci podatku dwa razy.

Jak ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec?

Aby ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec, należy wypełnić odpowiedni formularz podatkowy. Można to zrobić online lub wypełnić formularz papierowy. W formularzu należy podać swoje dane osobowe, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny podatkowy, informacje o dochodach i kosztach związanych z pracą.

Po wypełnieniu formularza, należy go złożyć w niemieckim urzędzie skarbowym. Można to zrobić osobiście lub wysłać formularz pocztą. Po złożeniu formularza, urząd skarbowy dokona przeglądu i ewentualnie zwróci nadpłacony podatek.

Skorzystaj z usług biura podatkowego

Jeśli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie złożyć rozliczenie podatku z Niemiec w urzędzie skarbowym, możesz skorzystać z usług biura podatkowego. Biuro podatkowe zajmie się za Ciebie wypełnieniem formularza i złożeniem go w urzędzie skarbowym.

Zwrot podatku z Niemiec jest możliwy dla wielu osób, jednak trzeba spełnić określone warunki. Osoby pracujące na umowę zlecenie lub o dzieło, osoby niebędące rezydentami Niemiec, a także osoby, które poniosły koszty związane z pracą w Niemczech, mają szansę na uzyskanie zwrotu podatku. Aby uzyskać zwrot, należy wypełnić odpowiedni formularz podatkowy i złożyć go w niemieckim urzędzie skarbowym.