UM Gniezno: Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie elektrowni wiatrowych
Od 17 czerwca ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”. Program ten jest skierowany do indywidualnych odbiorców i ma na celu wspieranie zakupu oraz montażu mikroinstalacji wiatrowych wraz z magazynami energii.
  1. Program wspiera zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowych o mocy od 1 kW do 20 kW.
  2. Dofinansowanie obejmuje również magazyny energii o pojemności co najmniej 2 kWh.
  3. Dotacje mogą pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych.
  4. Nabór wniosków trwa do 16 czerwca 2025 r. lub do wyczerpania środków.

Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego. Jego głównym celem jest wsparcie indywidualnych odbiorców w dążeniu do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w finalnym zużyciu energii.

Dzięki temu programowi możliwe jest uzyskanie dotacji na zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowych, które mogą efektywnie działać w miejscach, gdzie instalacje fotowoltaiczne nie są możliwe do zrealizowania. Mikroinstalacje wiatrowe w połączeniu z magazynami energii pozwolą na lepsze wykorzystanie wytworzonej energii na potrzeby własne użytkowników.

Dotacje mogą pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową o mocy od 1 kW do 20 kW, oraz do 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej o pojemności minimalnej 2 kWh. Maksymalne dofinansowanie wynosi 5 tys. zł za 1 kW dla turbin wiatrowych oraz 6 tys. zł za 1 kWh dla magazynów energii.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Nabór trwa do 16 czerwca 2025 r., jednak może zakończyć się wcześniej w przypadku wyczerpania dostępnych środków.

Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” ma na celu nie tylko wsparcie finansowe dla indywidualnych użytkowników, ale także stymulowanie rynku mikroelektrowni wiatrowych. Dzięki temu, możliwe jest osiągnięcie większej autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie, co przyczyni się do dalszego wzrostu udziału OZE w zużyciu energii.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz kontakt do osób zajmujących się naborem wniosków można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej.


Na podstawie: Urząd Miejski w Gnieźnie