Warsztaty „INTEGRACJA 2024” w Wiekowie dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Warsztaty "INTEGRACJA 2024" - miejsce, gdzie wiedza spotyka praktykę
  1. 27 kwietnia 2024 roku w Wiekowie odbyła się kolejna edycja warsztatów dla OSP.
  2. Ćwiczenia obejmowały zarządzanie środkami gaśniczymi, wycinkę drzew i zarządzanie powietrzem.
  3. Wśród gości znaleźli się burmistrz Marian Gadziński oraz przedstawiciele zarządu OSP i PSP.
  4. Zakończenie warsztatów uświetniło podsumowanie bryg. Marty Kacprzyckiej i wspólny posiłek dla uczestników.

W sobotę, w malowniczym Wiekowie, odbyła się już dziesiąta edycja warsztatów szkoleniowych "INTEGRACJA 2024" dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Te coroczne spotkania, które rozpoczęły się w 2014 roku, nie tylko zacieśniają więzi między strażakami, ale również podnoszą ich kwalifikacje poprzez praktyczne ćwiczenia.

Inspiracją dla uczestników były słowa Paulo Coelho: „Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy”. Te słowa idealnie oddają ducha warsztatów, gdzie teoria łączy się z praktyką w realnych scenariuszach ratowniczych.

Ćwiczenia zostały podzielone na trzy główne moduły: zarządzanie środkami gaśniczymi, bezpieczna wycinka drzew z użyciem pilarń spalinowych oraz świadome zarządzanie powietrzem podczas akcji ratowniczych. Instruktorzy, doświadczeni funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie, przekazali cenne wskazówki, które z pewnością przyczynią się do zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa podczas przyszłych interwencji.

Obecność lokalnych władz, w tym burmistrza Witkowa Mariana Gadzińskiego oraz jego zastępcy Marka Wiatrowskiego, podkreśliła wagę inicjatywy dla społeczności. Warsztaty zakończyły się podsumowaniem prowadzonym przez bryg. Martę Kacprzycką, Komendant Powiatowy PSP w Gnieźnie, która podkreśliła znaczenie ciągłego szkolenia i doskonalenia umiejętności strażaków.

Dzień pełen nauki i integracji zakończył się wspólnym posiłkiem, co było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dalszych dyskusji na tematy ratownicze. Uczestnicy warsztatów, wzbogaceni o nową wiedzę i umiejętności, są teraz lepiej przygotowani do działania na rzecz bezpieczeństwa i ochrony naszej wspólnoty.


Na podstawie: Straż Pożarna Gniezno