Urząd Miejski ogłasza przetarg na lokal przy ul. Mieszka I
Nieudany przetarg na lokal mieszkalny w naszym mieście

W niedawno zorganizowanym przetargu na sprzedaż mieszkania przy ulicy Mieszka I, nie doszło do finalizacji transakcji. Przyczyną było brak wpłaty wymaganego wadium, niezbędnego do uczestnictwa w licytacji. Mieszkanie numer 12, znajdujące się na wspomnianej ulicy, pozostaje więc nadal własnością miasta.

  1. Data przetargu: 6 maja 2024 r.
  2. Lokalizacja: ulica Mieszka I 54.
  3. Przedmiot sprzedaży: lokal mieszkalny nr 12.
  4. Wynik przetargu: negatywny z powodu braku wpłaty wadium.

Przetarg ten był już trzecią próbą sprzedaży tego lokalu, co może świadczyć o pewnych trudnościach na lokalnym rynku nieruchomości. Mieszkanie, o powierzchni blisko 70 m², jest atrakcyjnie położone i posiada dostęp do wszystkich mediów, jednak jego cena wywoławcza mogła przewyższać oczekiwania potencjalnych kupujących. Czy kolejne próby przetargowe przyniosą zmianę? Mieszkańcy z pewnością śledzą rozwój sytuacji, licząc na to, że lokal znajdzie nabywcę, który w pełni wykorzysta jego potencjał.


Opierając się na: Urząd Miejski