Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gniezno

e-usługi w Urzędzie Miejskim - wypełnij ankietę

 (link otworzy duże zdjęcie)

Urząd Miejski w Gnieźnie zamierza przystąpić do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zwiększenie zakresu spraw urzędowych, który będzie można załatwić przez Internet. Zakres projektu obejmuje realizację zadań przyczyniających się do rozwoju elektronicznych systemów komunikacji z mieszkańcami oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej w Urzędzie Miejskim.

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie zaawansowanych e-usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości, pozwalających mieszkańcom i podmiotom gospodarczym na kompleksowe załatwienie spraw urzędowych.

Wszystkich zainteresowanych tematem prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dostępnej w tym miejscu.