Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gniezno

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju pod hasłem biomasy

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Gminy Kiszkowo i firma ASKET to organizatorzy akcji edukacyjnej dotyczącej wykorzystania dostępnej lokalnie biomasy do celów grzewczych. W wydarzeniu, zorganizowanym 4 czerwca w Gniewkowie, udział wzięli samorządowcy oraz uczniowie szkół powiatu.

Przedsięwzięcie przeprowadzono w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ESDW). Na terenie zakładu produkcyjnego firmy Asket odbył się między innymi specjalny pokaz pracy linii technologicznej BIOMASSER oraz ekologiczny konkurs wiedzy z nagrodami.

Inicjatywa była elementem stałych działań lokalnego samorządu, których główną ideą jest wsparcie projektów i wydarzeń upowszechniających zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny lub środowiskowy.


1000 Znaków do wykorzystania