Sprzedano nieruchomość przy ul. Żeromskiego w Gnieźnie: Wyniki przetargu
W Urzędzie Miejskim odbył się czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Żeromskiego. Niestety, z powodu braku wpłaty wadium, przetarg zakończył się niepowodzeniem.

Ogłoszenie przetargu na nieruchomość przy ul. Żeromskiego

Prezydent Miasta Gniezna ogłosił, że 9 lipca 2024 roku w Urzędzie Miejskim odbył się czwarty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Żeromskiego. Działka oznaczona geodezyjnie jako nr 57/2 na arkuszu 45, posiada księgę wieczystą PO1G/00068400/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie.

Zasady i warunki przetargu

Przetarg był ustny i ograniczony, co oznaczało, że tylko wybrane osoby mogły wziąć w nim udział. Aby uczestniczyć w przetargu, zainteresowani musieli wpłacić wadium, które stanowiło zabezpieczenie ich udziału. Wadium jest kwotą, którą należy wpłacić przed przetargiem, aby potwierdzić swoje zainteresowanie i zobowiązanie do udziału.

Brak wpłat wadium i wynik przetargu

Niestety, mimo ogłoszenia przetargu, nie wpłynęły żadne wpłaty wadium. Brak wpłat oznaczał, że nikt nie mógł wziąć udziału w przetargu, co skutkowało jego negatywnym wynikiem. To już czwarty przetarg na tę nieruchomość, który zakończył się niepowodzeniem.

Perspektywy na przyszłość

Władze miasta będą musiały zastanowić się nad dalszymi krokami dotyczącymi sprzedaży tej nieruchomości. Być może konieczne będzie zmodyfikowanie warunków przetargu lub ponowne rozważenie strategii sprzedaży, aby przyciągnąć potencjalnych nabywców. Mieszkańcy miasta będą na bieżąco informowani o kolejnych działaniach w tej sprawie.

Przetargi na nieruchomości są istotnym elementem zarządzania majątkiem miasta. Sukces takich przedsięwzięć może przynieść korzyści zarówno dla budżetu miasta, jak i dla lokalnej społeczności, przynosząc nowe inwestycje i rozwój.


Urząd Miejski