Szkolenie o ochronie małoletnich dla NGO w Gnieźnie zakończone
3 lipca 2024 roku odbyło się ważne szkolenie dotyczące ochrony małoletnich w organizacjach pozarządowych. Wydarzenie to zgromadziło liderów NGO, którzy zyskali niezbędną wiedzę i umiejętności do wdrożenia procedur ochronnych. Szkolenie poprowadziła Pani Justyna Piekarska, kuratorka sądowa i edukatorka z Fundacji Dziecko w Centrum.

Szkolenie dla liderów NGO na temat ochrony małoletnich

W ramach współpracy Urzędu Miejskiego z Centrum Promocji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, 3 lipca 2024 roku zorganizowano specjalne szkolenie skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wydarzenie miało na celu przybliżenie i omówienie kluczowych zagadnień związanych z ochroną małoletnich w NGO, zgodnie z tzw. Ustawą Kamilka.

Stolica eXperymentu jako miejsce spotkania

Szkolenie odbyło się w Stolicy eXperymentu, gdzie kilkudziesięcioosobowa grupa liderów organizacji miała okazję zgłębić tematykę ochrony dzieci. Uczestnicy spotkania zdobyli cenną wiedzę oraz kompetencje, które są niezbędne do przygotowania i wdrożenia odpowiednich procedur w swoich organizacjach.

Ekspertka w dziedzinie ochrony dzieci

Szkolenie poprowadziła Pani Justyna Piekarska, kuratorka sądowa oraz edukatorka z zakresu ochrony dzieci z Fundacji Dziecko w Centrum. Pani Piekarska podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem, omawiając szczegółowo najważniejsze aspekty związane z ochroną małoletnich w kontekście działalności NGO.

Szkolenie to jest kolejnym krokiem w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym i pokazuje zaangażowanie lokalnych organizacji oraz instytucji w tworzenie bezpiecznego środowiska dla dzieci.


Urząd Miasta Gniezno