30 tysięcy zł na poprawę życia zwierząt w Gnieźnie z dotacji wojewódzkiej
W Gnieźnie zwierzęta znajdą nowe, lepsze jutro dzięki znaczącej dotacji. Miasto Gniezno, w ramach projektu dedykowanego poprawie warunków życia zwierząt oraz ograniczeniu problemu bezdomności, otrzymało wsparcie finansowe z Województwa Wielkopolskiego. To krok ku lepszemu jutru dla naszych mniejszych braci.
  1. Miasto Gniezno realizuje projekt "Kandydat na... przyjaciela", skupiający się na wsparciu zwierząt.
  2. Projekt uzyskał 30 tysięcy złotych dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
  3. Cele projektu to m.in. zakup koszy na odchody, transporterów, klatek weterynaryjnych, karmy dla kotów oraz realizacja sterylizacji i kastracji.
  4. Planowane są również działania promujące adopcję psów ze schroniska.
  5. Całkowity budżet projektu wynosi 60 tysięcy złotych, z czego połowa środków pochodzi z budżetu miasta.

W ramach inicjatywy "Kandydat na... przyjaciela", Gniezno podejmuje konkretne kroki, by poprawić los zwierząt na swoim terenie. Projekt, który zdobył zaufanie i finansowe wsparcie Województwa Wielkopolskiego, ma na celu nie tylko zaspokojenie podstawowych potrzeb zwierząt schroniskowych, ale również ograniczenie problemu bezdomności wśród czworonogów.

Oprócz bezpośredniego wsparcia dla zwierząt, projekt zakłada również działania edukacyjne i promocyjne skierowane do mieszkańców Gniezna. Poprzez aktywne promowanie adopcji, miasto chce pokazać, że każdy zwierzak ze schroniska może stać się najlepszym przyjacielem człowieka.

Zarówno mieszkańcy, jak i władze miejskie mają nadzieję, że dzięki tym działaniom uda się znacząco poprawić jakość życia zwierząt w Gnieźnie, a także zbudować większą świadomość społeczną na temat odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami. Inicjatywa ta jest dowodem na to, że wspólnymi siłami można przyczynić się do pozytywnych zmian w naszym otoczeniu.


UM Gniezno