W październiku 2022 roku na drogach powiatu gnieźnieńskiego doszło do 4 wypadków drogowych, w których 5 osób zostało rannych, 1 osoba w wyniku obrażeń poniosła śmierć. Policjanci odnotowali również 69 kolizji drogowych.

 

 

Liczba wypadków drogowych

2020

2021

2022

 

6

11

4

 

Liczba osób zabitych – zgony na miejscu i zgony w szpitalu

2020

2021

2022

 

1

0

1

 

Liczba osób rannych

2020

2021

2022

 

5

13

5

 

Liczba kolizji drogowych

2020

2021

2022

 

99

117

69

/Dane liczbowe w tabelach oraz następnych rozdziałach zostały wpisane na podstawie danych z bazy SEWIK/.

Odnotowano 69 kolizji drogowych.

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych z winy kierującego :

- nieprawidłowe cofanie – 10

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 12

- nieprawidłowa zmiana pasa ruchu - 2

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 8

- nieprawidłowe wyprzedzanie - 3

- inne przyczyny - 8

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w innych okolicznościach - 1

W październiku 2022 roku Policjanci WRD KPP w Gnieźnie zatrzymali 10 kierujących pojazdami silnikowymi w stanie nietrzeźwości oraz 2 kierujących pojazdem silnikowym w stanie po użyciu alkoholu.

W podziale na rodzaje pojazdów, uczestnikami byli kierujący :

Rodzaj pojazdu

Liczba sprawców

Motocykl inny

2

Motorower

1

Pojazd nieustalony

7

Rower

4

Samochód ciężarowy DMC do 3,5T

11

Samochód ciężarowy DMC powyżej 3,5T

6

Samochód osobowy

60

Autobus

4

Ciągnik rolniczy

2

Inny

1

Drogi w powiecie gnieźnieńskim z podziałem na ilość zdarzeń :

Drogi gminne – 39 zdarzeń

Drogi krajowe – 7 zdarzeń

Drogi powiatowe – 19 zdarzeń

Drogi wojewódzkie – 7 zdarzeń

Droga inna (publiczna i niepubliczna) – 1 zdarzenie