INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

W MIESIĄCU : lipiec 2022

 

 

 

Liczba wypadków drogowych

2020

2021

2022

 

7

4

3

 

Liczba osób zabitych – zgony na miejscu i zgony w szpitalu

2020

2021

2022

 

2

1

1

 

Liczba osób rannych

2020

2021

2022

 

7

5

3

 

Liczba kolizji drogowych

2020

2021

2022

 

121

96

81

/Dane liczbowe w tabelach oraz następnych rozdziałach zostały wpisane na podstawie danych z bazy SEWIK/.

 

W lipcu 2022r na drogach powiatu gnieźnieńskiego doszło do 3 wypadków drogowych, w których 3 osoby zostały ranne, 1 osoba w wyniku obrażeń poniosła śmierć.

Odnotowano 81 kolizji drogowych.

 

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych :

 

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 13

- nieprawidłowe cofanie – 7

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 17

- nieprawidłowa zmiana pasa ruchu - 4

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 13

- nieprawidłowe omijanie - 4

- inne przyczyny - 13

 

 

 

 

W lipcu 2022 roku Policjanci WRD KPP w Gnieźnie zatrzymali 10 kierujących pojazdami silnikowymi w stanie nietrzeźwości oraz 4 rowerzystów w stanie nietrzeźwości.

 

 

 

 

W podziale na rodzaje pojazdów, sprawcami byli kierujący :

 

Rodzaj pojazdu

Liczba sprawców

Ciągnik rolniczy

1

Motocykl inny

2

Motocykl o poj 125cm3 (do 11kw)

1

Motorower

1

Pojazd nieustalony

4

Rower

1

Samochód ciężarowy DMC do 3,5T

6

Samochód ciężarowy DMC powyżej 3,5T

4

Samochód osobowy

51

Autobus

0

 

 

 

Drogi w powiecie gnieźnieńskim z podziałem na ilość zdarzeń :

 

Drogi gminne – 21 zdarzeń

Drogi krajowe – 17 zdarzeń

Drogi powiatowe – 20 zdarzeń

Drogi wojewódzkie – 19 zdarzeń

Droga inna (publiczna) - 2 zdarzenia