Wakacje to nie tylko okres urlopowych wyjazdów, wypoczynku w górach czy nad wodą, ale również czas intensywnych rolniczych prac polowych. Prace polowe i gospodarcze, to także zwiększony ruch pojazdów oraz maszyn rolniczych na drogach. Tylko wyobraźnia i świadomość zagrożeń są sposobami na uniknięcie ludzkich tragedii.

Policjanci z Gniezna wraz z inspektorem z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu i strażą pożarną prowadzili działania profilaktyczne, które miały na celu uświadomienie mieszkańców wsi o zagrożeniach występujących podczas prac polowych. Wspólna akcja została przeprowadzona w dniu 21 lipca br. w Żydowie.

Podczas działań policjanci zwracali uwagę przede wszystkim na stan techniczny ciągników rolniczych, kombajnów oraz innych maszyn. Ponadto sprawdzali stan trzeźwości kierowców. Duży nacisk kładli również na kontrole pod kątem odpowiedniego zabezpieczenia przewożonego ładunku. Przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy przypominał o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas wykonywania prac polowych, właściwym zabezpieczeniu maszyn, by uniknąć wypadków w czasie pracy oraz o bezpieczeństwie dzieci podczas zaangażowania dorosłych w prace na polu.

Kilka wskazówek, jak uniknąć zagrożeń:

  • nigdy nie podejmujmy prac w gospodarstwie pod działaniem alkoholu, nie kierujmy pojazdami, nie pozwólmy też by czynili to inni;
  • nie dopuszczajmy do kierowania maszynami lub pojazdami osób, które nie posiadają odpowiednich uprawnień;
  • nie przewoźmy nikogo na załadowanych wozach i przyczepach;
  • każde uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedzajmy sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnijmy się, czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci;
  • pamiętajmy, że osoby starsze i dzieci nie powinny pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, przy układaniu słomy na stogach i na poddaszach;
  • nie zezwalajmy dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych, zwłaszcza przy użyciu maszyn rolniczych;
  • nie pozostawiajmy małych dzieci bez opieki dorosłych, a na podwórkach wydzielmy miejsca do zabawy, odgrodzone od miejsc, po których chodzą zwierzęta czy poruszają się maszyny rolnicze;
  • nie pozostawiajmy niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka;
  • nie prośmy dzieci o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi, takimi jak: pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły;

W razie wypadku zadzwoń na numer alarmowy 112!

Niestety często gubi nas rutyna i przyzwyczajenie. Pośpiech, przemęczenie,  nieprawidłowa organizacja pracy, lekceważący stosunku do potencjalnych zagrożeń – to główne przyczyny wypadków podczas prac polowych.