Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gniezno

Podczas ostatniej rekrutacji do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie przyjęto 2 nowych policjantów. W środę, 5 stycznia Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie insp. Przemysław Kozanecki przyjął od nich ślubowanie.

 

Szef gnieźnieńskich policjantów insp. Przemysław Kozanecki odczytał słowa roty, którą z nim powtórzyli nowi policjanci. Następnie gratulował im wcielenia do służby i życzył ślubującym, sukcesów zawodowych oraz by służba przynosiła im satysfakcję.

W uroczystości udział wzięli zastępca Komendanta Powiatowego, Naczelnicy Wydziału Prewencji i specjalista Zespołu Kard i Szkolenia i oficer prasowa.

Służba w Policji to praca dająca wiele satysfakcji, stabilne zatrudnienie, a także oferująca możliwość rozwijania się. Jednak przede wszystkim służba w Policji to jednak działanie na rzecz bezpieczeństwa innych, pomoc bezbronnym i pokrzywdzonym, które stanowią źródło ogromnej satysfakcji.

W środę5 stycznia 2021 roku, ślubowali policjanci, przyjęci 30 grudnia 2021 roku. W sumie w 2021 roku szeregi policji zasiliło 7 funkcjonariuszy.

Nowi, ślubujący funkcjonariusze zanim podejmą codzienną służbę odbędą przygotowujące do tego szkolenie podstawowe.

Nabór kandydatów ciągle trwa i już planujemy kolejne przyjęcia. Informujemy, że Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu ogłasza rozpoczęcie rekrutacji w 2022 roku. Terminy przyjęć do służby w Policji:

1) 7 marca 2022r.

2) 14 czerwca 2022r.

3) 2 sierpnia 2022r.

4) 19 września 2022r.

5) 29 grudnia 2022r.

Szczegółowe informacje na temat przyjęć do Policji można znaleźć na stronie http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/ w zakładce „Rekrutacja do służby w Policji”