Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gniezno

Z udziałem Konsul Honorowej Republiki Czeskiej w Poznaniu, Renaty Mataczyńskiej, odbył się wernisaż wystawy „Czeskie Bohaterki”. Podczas spotkania nie zabrakło także odniesień do czeskiej kultury oraz postaci Václava Havla.

Wystawa to ilustrowana mozaika złożona z portretów wielkich Czeszek – władczyń, polityczek, artystek, badaczek czy sportsmenek, które odegrały ważną rolę nie tylko w Czeskiej, ale również międzynarodowej historii i współczesności. W jej otwarciu wzięła udział młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie oraz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie wraz z Dyrekcją i nauczycielami oraz Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury. Wystawę podziwiać można w Starym Ratuszu (wejście od ulicy Chrobrego), do końca grudnia.

Projekt powstał w związku ze stuleciem nadania w 1920 praw wyborczych czechosłowackim kobietom oraz 200. rocznicą urodzin pisarki Boženy Němcovej. Przybliża sylwetki pięćdziesięciu ważnych kobiecych postaci widzianych oczyma młodych współczesnych ilustratorek i ilustratorów, studentów Wydziału Projektowania i Sztuki im. Ladislava Sutnara na Uniwersytecie Zachodnich Czech w Pilznie, pod opieką Renáty Fučíkovej.