Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gniezno

W Domu Arcybiskupów Gnieźnieńskich odbyło się dziś uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu o kardynale Stefanie Wyszyńskim.
Nagrodzonym: Aleksandrowi Sikorskiemu, Marcie Kownackiej, Mateuszowi Madajowi, Marcie Nowakowskiej, Darii Rogowskiej oraz Zofii Kwitowskiej gratulujemy!