Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gniezno

Policjanci z Komisariatu Policji w Czerniejewie, w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności, pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) przeprowadzili wspólną akcję z władzami samorządowymi oraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerniejewie pod nazwą ,,Trzeźwy Kierowca”. Akcja miała na celu informowanie kierowców podczas kontroli prowadzonych na drogach przez policjantów o konsekwencjach prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.

 

Władze samorządowe gminy Czerniejewo od lat bardzo chętnie wspierają wszelkie inicjatywy, które podejmowane są na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Każdorazowo angażują się w działania, popierają przedsięwzięcia, aktywnie uczestniczą w realizacji konkretnych akcji i zadań.

Samorządowcy i policjanci wspólnie zaangażowali się w kampanię profilaktyczną Trzeźwy Kierowca”. Funkcjonariusze z władzami gminy oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerniejewie realizują założenia edukacyjne zarówno podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach, a także w czasie wszelkich imprez plenerowych, pikników, festynów.

Policjanci otrzymali również od samorządowców materiały edukacyjne, które przekażą najmłodszym na spotkaniach edukacyjno-profilaktycznych.

Przeprowadzono wspólną akcję władz samorządowych wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerniejewie i Komisariatem Policji w Czerniejewie,,Trzeźwy Kierowca”, mająca na celu informowanie kierowców podczas kontroli prowadzonych na drogach przez policjantów o konsekwencjach prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Takie działania informacyjne oraz profilaktyczne mają podnieść świadomość kierowców o konsekwencjach prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, skutkach wypadków, które dzieją się z udziałem pijanych kierowców oraz przyczynić się do ograniczenia liczby pijanych użytkowników czterech kółek, na drogach Gminy Czerniejewo.

Każdy zatrzymany do kontroli kierowca, otrzymał od policjantów zestaw gadżetów profilaktycznych w postaci odświeżacza do samochodu z napisem: „Bo życie jest lepsze niż picie”, smycz, ulotkę i jednorazowy alkomat. Drobne gadżety, mają przypominać kierowcom żeby zawsze prowadzili samochód będąc w stanie całkowitej trzeźwości.

Akcja „Trzeźwy Kierowca" będzie miała swoją kontynuację.

 

Tekst - Kamilla Staniszewska – Przewodnicząca GKRPA w Czerniejewie

zdjęcia - KPP w Gnieźnie

  • akcja Trzeźwy Kierowca