Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gniezno

Dzisiaj policjanci ruchu drogowego z Gniezna przeprowadzili działania profilaktyczne ,, Zapatrzony niechroniony- nieuspawiedliwiony ". Pomimo licznych informacji w środkach masowego przekazu zauważyć można, że piesi, jak i kierujący zbliżający się do przejścia dla pieszych nadal nie przestrzegają nowo obowiązujących przepisów.

 

Policjanci zwracali uwagę na zagrożenia związane m.in. z:

- bezpiecznym poruszaniem się po drodze,

- nieostrożnym wejściem na przejście/ jezdnię,

- korzystaniem z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię,

- przebieganiem przez jezdnię.

Działania miały ównież na celu uświadomienie i przypomnienie kierującym o:

- obserwacji drogi i jej otoczenia,

- obowiązku zachowania szczególnej ostrożności zbliżając się do przejścia dla pieszych,

- ustąpieniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Pamiętaj: ,, Na drodze- patrz i słuchaj ! "