Dziewiątą część jubileuszowych wystaw Klubu Plastyka tworzą prace pań Oli i Danki. Obie łączy upodobanie do malowania obrazów religijnych, portretów i…
Znajdźcie podobieństwa lub różnice.