Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gniezno

Klub Seniora ponownie otwarty!

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gnieźnieński Klub Seniora rozpoczął działalność 4 stycznia 2020 roku. Jest to miejsce, w którym 70 Seniorów z naszego miasta uczestniczy w rozmaitych zajęciach: plastycznych, podczas których pogłębiają tajniki florystyki, idealnej kreski czy prac manualnych; muzycznych, na których żadna nuta nie jest straszna czy teatralnych. Seniorzy w trakcie swojej przygody w Klubie mają też okazję skorzystać z szerokiej gamy zajęć sportowych – fitnessu, relaksacji, nordic walking czy jogi – w zależności od oczekiwań. Uczestnicy mogą również zasięgnąć darmowej porady prawnej.

Oprócz codziennych zajęć w Klubie, seniorzy uczestniczą w dodatkowych aktywnościach z przedstawicielami Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna, Policji czy aktorami z Teatru im. A. Fredry. 12 marca 2020 roku, decyzją Prezydenta Miasta Gniezna, Klub Seniora zawiesił swoją działalność z powodu pandemii koronawirusa SARS-COV-2.

Jednostka ponownie otwarła jednak swoje podwoje 7 września 2020 roku, oczywiście pod ścisłym reżimem sanitarnym i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w Klubie, proszeni są o kontakt pod numerem: 61 426 05 16 oraz 61 426 05 17.

Projekt „Gnieźnieński Klub Seniora” realizowany jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne Działanie, 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19

Zdjęcia: