Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gniezno

Warsztat przygotowano w związku z prezentacją wystawy plakatów i książek autorstwa Butenki. Organizatorzy zaproponowały godzinę lekcyjną zajęć dla klas I – III, podczas której dzieci obejrzały wystawę, a następnie na podstawie uzyskanych informacji na temat tworzenia plakatu przygotowały z dostępnych materiałów własny plakat.